A R T KUAFÖR GÜZELLİK VE BAKIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ


Nace: 96.02.03

KADINLAR İÇİN KUAFÖR İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİ

Açıklama

A) Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü güzellik, kuaförlük ve güzellik bakımı hizmetleri faaliyetinde bulunmak. B) Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü kuaförlük, masaj ve solaryum hizmetlerini ve işletme faaliyetlerinde bulunmak. C) Yurtiçinde ve yurtdışında faaliyetiyle ilgili, her tülü güzellik bakım hizmetlerini ve işletme faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak. D) Şirket faaliyetini sürdürebilmek amacı ile yurtiçinde ve yurt dışından her türlü malzemeler ve yan sanayii ürünlerini temsil eder, alır, satar. E) Şirket; konusu ile ilgili her türlü araç, alet, edevat, binek, ticari ve yarı ticari motorlu taşıtlar alır, satar ve kiralar. F) Şirket; konusunda kredi alır, ihale alır, ilale devreder ve taahhüt sözleşmeleri yapar. G) Şirket; konusunda yurtiçi ve yurtdışında reklam, tanıtım, pazarlama ve araştırma faaliyetinde bulunur. H) Şirket; konusunda Türkiye ve yurtdışında yerli ve yabancı sermayeler ile kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olmak veya sonradan ortak olmak, devir veya satın almak. I) Şirket; konusunda her türlü gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapar. J) Şirket; konusunda lisans markaları alameti, fabrikaları ve ticaret ünvanlarını, işletme adlarını, kendi namına tescil ettirmek, iktisap etmek, satın almak, mübadele etmek ve teminat olarak göstermekte mükelleftir. Yukarıda gösterilen bu konulardan başka şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiğinde müdürlerin teklifleri ile ortaklar kurulu kararı ile gerekli işlemler için Ticaret Sicili Memurluğu ' nun onayının alınması gereklidir.

Yukarıdaki bilgiler yanlış yada hatalı mı ?