AĞA PETROKİMYA ÜRÜNLERİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ


İşkur dahil binlerce iş ilanı iş deposunda

Nace: 20.59.04

YAĞLAMA MÜSTAHZARLARI (HİDROLİK FREN SIVILARI DAHİL), VURUNTU ÖNLEYİCİ MÜSTAHZARLAR İLE KATKI MADDELERİ VE ANTİFRİZLERİN İMALATI

Açıklama

A- PETROKİMYA ÜRÜNLERİ 1- Madeni yağlar değişik viskozitedeki baz yağlar ve bu baz yağlara katılan aşınmayı paslanmayı köpürmeyi ve oksitlenmeyi önleyici viskozite uyarlayıcı dispersiyon ve basınca dayanıklılık gibi fiziksel ve kimyasal özellikler kazandırıcı çeşitli katıklar ile harmanlanması ve muhtelif ambalajlara doldurulması suretiyle madeni yağ üretimi yapar, toptan ve perakende olarak alım satımı ithalat ve ihracatını yapar. Madeni yağlar, motor yağları, sanayi yağları ( müstahzarlar, endüstriyel yağlar, baz yağlar ve katıklar ) yarı sentetik ve sentetik motor yağları pas ve korozyon önleyici çözücü müstahzar yağları üretimi ithalatı ihracatı toptan perakende olarak alım sayımı yapar. Üretimi için gerekli olan makine teçhizat ve yedek parçaların alım satımı ithalatı ve ihracatını yapar. Şirket yürürlükte bulunan tüm mevzuata uymak ve kanunun gerektirdiği her türlü şartı yerine getirerek akaryakıt ve madeni yağlar gibi kimyevi ürünlerin ve madenlerin imalatı ithalatı ihracatı ve toptan ve perakende olarak alımı satımı işlenmesini yapar. Her türlü kimyasalların üretimi alımı satımı ithalatı ihracat ve toptan ve perakende olarak pazarlamasını yapar satar. Üretmiş olduğu ürünlerin nakliyat işini yapar. Şirket her türlü motorlu araçlarda kullanılan madeni yağların alım satımı ithalatı ve ihracatı ve pazarlamasını yapmak bölgesel ve ulusal bayilikler ile yetkili servisleri almak ve konusu ile ilgili satış noktaları oluşturmak fabrikalar kurmak ve bayilikler vermek. Her türlü antifriz ve madeni, sanayi endüstriyel yağlar ile greslerin makine yağları kimyasal yağlar gıda sektöründe kullanılan yağlar baz yağlar motor yağları petrol türevlerine ait yağ ürünlerinin üretimi dolumu ambalajlanmasını yapmak üretmek pazarlamak ithalat ve ihracatını yapmak, gerekli fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, bu konuda faaliyet gösteren firmalar ile bayilikler almak vermek, gerek kendi ürettiği gerekse başka firmalardan almış olduğu bu malları yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende pazarlamasını yapmak ve yaptırmak, imalat sektöründe kullanılan her türlü kimyevi maddelerin ve kimyasalların bunlara ait yan ürünlerinin alım satımını yapmak yaptırmak bayiliğini almak vermek ve pazarlamasını yapmak. B- NAKLİYE 1- İnsan mal ve eşyanın, kara, hava, deniz ve demiryolu ile yurt içi ve yurt dışı taşımacılığını yapmak, 2- Bu amaçla ilgili olarak yurtiçinde ve yurt dışında kara, hava v e deniz yolu taşımacılığı filoları kurmak, kurulu şirketlere ortak olmak, temsilcilikler almak, ve vermek, taşımacılık hizmetlerini yürütmek, 3- Taşımacılık hizmetlerinde kullanılan her nevi kara, deniz ve hava nakil araçlarını üretmek, kiralamak, kiraya vermek almak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, 4- Gerek şirketin üretmiş olduğu ya da ister ham madde olsun ister yardımcı madde olsun firmanın imalat girdilerinin tümünü veya başkalarının ürünlerinin nakliye ve taşımacılığı yapmak, başkalarına yaptırmak, gerekli firmalardan lojistik destek alarak komisyonculuk yapmak 5- Mevzuattaki prosedürleri yerine getirdikten sonra her türlü nakliye işi ile iştigal eder. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

Yukarıdaki bilgiler yanlış yada hatalı mı ?